WELKOM BIJ Open Vld TIENEN !


Open Vld schepen van wonen Jos Mombaers helpt ouderen aan een betaalbare sociale huurwoning!

OUDEREN VOORRANG BIJ HUURWONINGEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
Ouderen ervaren regelmatig moeilijkheden om een aangepaste en betaalbare huurwoning te vinden. Daarom krijgen ze binnenkort voorrang bij het huren van een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij in Tienen. De gemeenteraad keurde hiertoe een nieuw reglement goed.

18 18 januari 2016
      Lees meer
Labels: Senioren, Sociale zaken en welzijn

Open Vld Tienen wenst de tienenaars en iedereen die hen dierbaar is, een mooi, proper en groen Tienen, met nieuwe realisaties, minder taksen en meer t

We maken van Tienen opnieuw een aangename en aantrekkelijke stad, een stad om met zijn allen fier op...
Lees meer

Leegstand en verkrotting uit het stadsbeeld, en een mooie, propere publieke en groene ruimte met voorrang voor de zwakke weggebruiker, daar gaan onze

Tienen als woonstad en niet als slaapstad. De Tiense troeven zijn het historische stadscentrum...
Lees meerIn de kijker: in de nieuwjaarswens voor de tiense burger van gemeenteraadslid Peter Loosen focust hij zich op een vlottere verkeerssituatie in de binn
De Tiense OCMW raad keurt unaniem het budget voor 2016 en het meerjarenplan 2016-2021 goed. Prioriteiten zijn kinderarmoedebestrijding, leefloners ter
Open Vld stapt in de nieuwe Tiense coalitie en wil met Bram Delvaux als OCMW-voorzitter en Eddy Poffé en Jos Mombaers als schepenen zijn stempel drukk
Woord van de voorzitter
Open Vld Tienen gaat digitaal, dag en nacht tot uw dienst!
Meer berichtenOCMW Tienen licht acties toe

Het OCMW zet - onder impuls van Open Vld Tienen - in op kinderarmoedebestrijding, activering van werklozen en ouderenzorg.


14 14 januari 2016
      Lees meer
Labels: Wonen


Schrijf u in op onze periodieke nieuwsbrief

ActiviteitenNieuws
Open Vld schepen van wonen Jos Mombaers helpt ouderen aan een betaalbare sociale huurwoning!
Open Vld Tienen wenst de tienenaars en iedereen die hen dierbaar is, een mooi, proper en groen Tienen, met nieuwe realisaties, minder taksen en meer t
Leegstand en verkrotting uit het stadsbeeld, en een mooie, propere publieke en groene ruimte met voorrang voor de zwakke weggebruiker, daar gaan onze
OCMW Tienen licht acties toe
In de kijker: in de nieuwjaarswens voor de tiense burger van gemeenteraadslid Peter Loosen focust hij zich op een vlottere verkeerssituatie in de binn